Costuri
Remunerarea prestaților avocațiale se desfǎșoara dupǎ legea germanǎ “Rechtsanwaltsvergütungsgesetz“ (RVG) sau dupǎ un aranjament de platǎ convenit cu dumneavoastrǎ.

Remunerarea pentru prima consultanța juridicǎ se socotește dupǎ § 34 RVG, pentru consumatori la maxim 190,00 € plus TVA, pentru prima apreciere a speței în scris maxim 250,00 € plus TVA.

Un aranjament de platǎ se poate stabilii flexibil – având în vedere și luând în considerare cazul concret; este posibil atât o remunerare paușala cât și una pe orǎ.

Casetă tehnică I Protecția datelor
germanǎ
englezǎ